Neringstraat 6
2624 HX DELFT
Mobiel:  06-13611758
Telefoon 015 7850006
KVK:27301480      

Oldtimers en APK    
 

Ook eigenaren van oldtimers moeten voldoen aan de Algemene Periodieke Keuringsplicht.
Het voorstel tot wetswijziging van het APK-regime voor oldtimers wordt van kracht als de wetswijziging is aangenomenen gepubliceerd in de Staatscourant.
Tot die tijd blijft de APK-plicht met betrekking tot oldtimers ongewijzigd.

 

De RDW voert regelmatig registercontroles uit, onder andere op het nakomen van de keuringsplicht. De keuringsplicht is niet gekoppeld aan het gebruik van de weg, maar aan het geregistreerd staan in het RDW kentekenregister. De RDW controleert hierbij alle keuringsplichtige voertuigen.


Het niet nakomen van de keuringsplicht is strafbaar!

Een uitzondering hierop zijn de voertuigen waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de geldigheid van het kentekenbewijs is geschorst. Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg staan of rijden. 

                    

Keuringseisen oldtimer.  

  Bedrijfsrem: op motorvoertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967 moet, indien aanwezig functioneren - waarschuwingssignaal remvloeistofsysteem en een waarschuwingssignaal voor het falen van het remsysteem
  Remwerking bedrijfsrem: Remvertraging bij motorvoertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967: 3.86 m/s2 Remvertraging bij oldtimers met bouwjaar 30 juni 1967 5.2 m/s2
  Ruitenwissers: Voertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 moeten minstens 1 ruiterwisser hebben.
  Ruitensproeiers: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 september 1970
  Achterruitverwarming: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 september 1970
  Snelheidsmeter: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967.
  Autogordels: Verplicht op voertuigen met bouwjaar gelegen na 30 juni 1967.
  Achterlichten: Voertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 moeten zijn voorzien van twee of vier achterlichten; bij bouwjaar na 30 juni 1967 twee achterlichten
  Achterreflectoren: Moeten voorzien zijn van een goedkeuringsmerk bij bouwjaar na 30 juni 1967.
  Stoplichten: Motorvoertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 moeten zijn voorzien van 1 ( in het midden) of twee stoplichten; bij bouwjaar na 30 juni 1967 van twee.
  Richtingaanwijzers: motorvoertuigen met bouwjaar voor 1 juli 1967 mogen uitgerust zijn met een mechanische richtingaanwijzers.
  Koolmonoxidegehalte: Motorvoertuigen met bouwjaar voor 1974 hoeven niet aan de eisen voldoen.
  Spiegels: deze moeten deugdelijk gemonteerd worden en na 1 januari 1975 is het verplicht dat de linkerbuitenspiegel van binnenuit verstelbaar is.
  Banden: De banden moeten een profieldiepte hebben van minimaal 1,6 mm. Verder mogen de banden niet beschadigd of uitgedroogd zijn.
  Uitlaat: De uitlaat moet over de hele lengte gasdicht zijn.
  Handrem: De handrem moet op tenminste twee wielen functioneren.Garage Bodde